teska.co.uk
Gallery of Original Paintings
Oriel o Luniau Gwreiddiol


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Astudiaeth Porthdinllaen
6" square
mixed media
6" sgwar
cyfrwng cymysg
   

 


© Therese Urbanska 2010
e-mail