teska.co.uk
Gallery of Original Paintings
Oriel o Luniau Gwreiddiol


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Cyfnos Porthdinllaen
4ft x 5ft
mixed media
4tr x 5tr
cyfrwng cymysg
   

 


© Therese Urbanska 2010
e-mail