teska.co.uk
Gallery of Original Paintings
Oriel o Luniau Gwreiddiol


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Eglwys St Hywyn, Aberdaron
2ft x 1ft
mixed media
2tr x 1tr
cyfrwng cymysg
   

 


© Therese Urbanska 2010
e-mail